Tabela odporności

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje podstawowe

Odporności dzielą się na dwie podstawowe grupy:

  • Odporności fizyczne - zmniejszają obrażenia od ataków fizycznych, których wyróżniamy trzy typy: sieczne, obuchowe oraz kłute.
  • Odporności magiczne - często są nazywane odpornościami od żywiołów, gdyż redukują obrażenia od ognia, zimna, energii oraz uroków.

Odporność na uroki zmniejsza również szansę trafienia naszej postaci przez przeciwnika atakami z uroków, czyli wszelkiego rodzaju przekleństwami (debuffami). Również dodatkowo ma wpływ na spudłowanie ataku - gdy atak zawodzi nad postacią pojawia się tzw. "dymek".

Więcej szczegółowych informacji o działaniu odporności na uroki znajduje się w zakładce Walki.

Tabela odporności

Poniższa tabela prezentuje przedziały punktowe odporności oraz odpowiadającą im odporność procentową, począwszy od 31 punktów. Do tego progu wartość procentowa narasta liniowo wraz z wartością punktową.


Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent Punkty Procent
0-30 0-30 47-78 40 69-70 50 98-101 60 150-155 70
31-32 31 49-50 41 71-73 51 102-106 61 156-160 71
33-34 32 51-52 42 74-76 52 107-110 62 161-166 72
35-36 33 53-55 43 77-78 53 111-116 63 167-171 73
37 34 56-57 44 79-81 54 117-121 64 172-175 74
38-39 35 58-59 45 82-84 55 122-127 65 176-182 75
40-41 36 60-61 46 85-87 56 128-132 66 183-188 76
42-43 37 62-63 47 88-90 57 133-138 67 189-193 77
44-45 38 64-66 48 91-94 58 139-143 68 194-199 78
46 39 67-68 49 95-97 59 144-149 69 200+ 80