Modyfikacja sprzętu

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W sprzęcie można dokonywać różnego rodzaju modyfikacji. Wymagają one zazwyczaj określonych składników, które należy kupić lub wytworzyć. Obecnie dostępne modyfikacje to:

 • Ulepszanie sprzętu
 • Zmiana wyglądu i koloru
 • Przetapianie Rzadkich Przedmiotów
 • Ładowanie ekwipunku

Ulepszanie

Okno ulepszania

Możliwe jest dodawanie statystyk wybranemu itemowi poprzez jego ulepszenie. Aby ulepszyć dowolny sprzęt potrzebne są następujące składniki:

Opcjonalnie:

 • inhibitor reakcji - drastycznie zwiększa szansę na powodzenie ulepszenia,
 • Reol - Zwiększa wytrzymałość przedmiotu przy ulepszeniu o 20%,
 • Dvigg - Zwiększa szanse na mega ulepszenie o 2%.

Jeśli posiadamy wszystkie niezbędne składniki należy udać się z nimi do Kowala Woberga w Trentis, Zohara w Alarilu, Borghildy w Górach Koldów lub Versteina w Beirn, aby z ich pomocą ulepszyć sprzęt.

Powodzenie Ulepszenia

 • Ulepszenie +1 - 95% szansy (97%)
 • Ulepszenie +2 - 85% szansy (95%)
 • Ulepszenie +3 - 75% szansy (85%)
 • Ulepszenie +4 - 65% szansy (75%)
 • Ulepszenie +5 - 50% szansy (60%)
 • Ulepszenie +6 - 40% szansy (50%)
 • Ulepszenie +7 - 30% szansy (40%)
 • Ulepszenie +8 - 20% szansy (30%)
 • Ulepszenie +9 i wyżej - 10% szansy (20%)

Szansa z wykorzystaniem właściwego lub lepszego inhibitora.

Szansa ulepszenia z dodatkiem inhibitora oraz Esencji


 • Zwiększenie szansy powodzenia ulepszenia - możliwe jest poprzez dodanie kolejnego składnika w trakcie ulepszania - Esencji. Zwiększa ona powodzenie udanego ulepszenia o 10% (prócz ulepszenia na +1, gdzie zwiększa szanse powodzenia o 2%)
 • Ryzyko utraty wszelkich ulepszeń - Sprzęt posiada swoją, wyrażaną w procentach, wytrzymałość. Jeśli nie uda się ulepszenie sprzętu, wytrzymałość pokazuje jaka jest szansa na to, że wcześniejsze ulepszenia przetrwają i nie wyzerują się.
 • Szansa na podwójne ulepszenie - Jest 2% szansa, że nasza broń zamiast o 1 zostanie ulepszona o 2 punkty.
 • Bonusowe statystyki za ulepszenia - przedmiot może otrzymać dodatkowe punkty statystyk po przekroczeniu danego poziomu ulepszenia. Ilość dodatkowych statystyk oraz wartość bonusu zależy od rodzaju użytej flaszy. Wyjątkiem są flasze niszczenia, które zawsze dadzą +3 obrażenia do broni, na każdym poziomie ulepszenia. Zależność prezentuje tabela:
Ulepszenie Flasze małe Flasze średnie Flasze Duże
+1 1 1 1
+2 1 1 1
+3 1 1 1
+4 1 1 1
+5 1 1 1
+6 1 1 2
+7 1 2 2
+8 2 2 3
+9 2 2 3
+10 2 3 4
+n 2 3 4

Zmiana wyglądu i koloru

Posiadając odpowiednie składniki i zmysł artystyczny możemy dopasowywać ubiór postaci zgodnie z naszymi preferencjami.

UWAGA!!! Jeśli użyliśmy pierw pigmentu na danym przedmiocie, by zmienić mu barwę, a następnie pragniemy grafikę przefarbowanego sprzętu nadać innemu przedmiotowi, to wraz ze zmianą kształtu zostanie przywrócony pierwotny kolor!!!

Zmiana wyglądu

Okno zmiany wyglądu

Aby dokonać całkowitej zmiany w wyglądzie postaci, należy zakupić Morph (obecnie dostępny u Kowala Woberga w Trentis, Zohara w Alarilu, u Borghildy w Górach Koldów lub Versteina w Beirn). Umieszczamy go w oknie składników do modyfikacji sprzętu, dzięki czemu w górnej części pojawią się dwa okna. W lewym oknie umieszczamy sprzęt, który chcemy, by zmienił swój wygląd, a w prawym oknie sprzęt, którego wygląd chcemy uzyskać na przedmiocie pierwszym. Należy pamiętać, że można zmieniać wygląd tylko w zakresie danego rodzaju ekwipunku z zachowaniem podziału na broń 1- i 2-ręczą (magiczną i nie magiczną) oraz nie można sprawić, by broń otrzymała grafikę od butów.

UWAGA!!! Przedmiot znajdujący się w prawym oknie po zmianie wyglądu ulega nieodwracalnemu zniszczeniu!!!

Aby dokonać zmiany wyglądu musimy posiadać:

 • Sprzęt, któremu grafikę chcemy zmienić.
 • Sprzęt, z którego grafika będzie pobierana.
 • Złoto.
 • Morph.

Zmiana koloru

Okno zmiany koloru

Zmiany koloru dowolnego przedmiotu możemy dokonać u Kowala Woberga w Trentis, Zohara w Alarilu, Borghildy w Górach Koldów lub Versteina w Beirn. U nich też zakupimy Pigment, który pozwoli nam nadawać sprzętowi wybrany przez nas kolor. Po umieszczeniu w oknie modernizacji składników ukażą się nam w górnej części wskaźniki, których przesuwanie dopasuje kolor do naszych oczekiwań. Należy pamiętać, że nie ma sensu zmieniać koloru w ekwipunku, który nie jest widoczny podczas walki i przemieszczania się postaci.

Aby dokonać zmiany koloru musimy posiadać:

 • Sprzęt, któremu kolor chcemy zmienić.
 • Złoto.
 • Pigment.

Przetapianie Rzadkich Przedmiotów

Okno przetapiania przedmiotu

Każdy z Rzadkich Przedmiotów i Setów można przetopić na Esencje, która jest później potrzebna do ładowania niektórych przedmiotów i zwiększa szanse na powodzenie ulepszeń. Należy pamiętać, że tylko Rzadkie Przedmioty (w tym rary dla petów) i Sety można przetopić. Aby dokonac przetopienia musimy także posiadać Ekstraktor, który pozyskać można jedynie za złoto od Kowala Woberga, Zohara, Borghildy i Versteina. Ilość potrzebnych ekstraktorów i pozyskanej Esencji zależy od rangi i stanu przedmiotu przetapianego. Przedmiotów epickich nie da się przetopić.

Aby dokonać przetopienia musimy posiadać:

 • Rar, który chcemy przetopić UWAGA!!! Dany rar ulega nieodwracalnemu zniszczeniu!!!
 • Ekstraktor

Pozyskiwanie Esencji

Ranga przetapianego przedmiotu Ilość pozyskanej Esencji z: Bonus za dodanie inhibitora*
Rara uszkodzonego Rara nieuszkodzonego Rara naprawionego
I - III 1 1 1 +30%
IV 1 1 1 +30%
V 4 4 4 +30%
VI 8 8 8 +30%
VII 15 15 15 +30%
VIII 30 30 30 +30%
IX 40 40 40 +30%
X 55 55 55 +30%
XI 80 80 80 +30%
XII 120 120 120 +30%

*Dodany inhibitor musi być odpowiedni dla danej rangi (lub lepszy).

Ładowanie ekwipunku

Okno ładowania sprzętu

Przedmioty Epickie, Psychorary, wybrany sprzęt dla petów oraz pełne sety na 100 lvl, by móc działać w pełni i dawać swojemu właścicielowi pełną siłę muszą być co jakiś czas ładowane. W tym celu należy w oknie ulepszania sprzętu umieścić danego Epika lub Psychorara, oraz Esencję wraz z Manamerem. Każde doładowanie pochłania odpowiednią ilość (1-10) Esencji i jeden Manamer odnawiając przy tym część ładunku Epika lub Psychorara. Dla zwiększenia efektu można dodać także inhibitor dopasowany do przedmiotu lub lepszy. Doładowania można dokonać u Kowala Woberga, Zohara, Borghildy i Versteina.

Rozładowywanie się przedmiotów jest procesem uzależnionym od rund spędzonych w walce. Naładowanie w 100% przedmiotu odpowiada liczbie rund, odpowiednio dla psychorarów i epików jest to 2600 rund, a dla setów klasowych na 100 poziom 7800 rund.

UWAGA!!! Bez dodania inhibitora niemożliwe jest naładowanie przedmiotu w 100%, tylko do wartości około 62%.


Aby naładować przedmiot potrzebujemy:

 • Przedmiot, który można ładować
 • Manamer
 • Odpowiednia ilość (3-10) Esencji

Poniższa tabela przedstawia liczbę potrzebnych esencji do naładowania przedmiotu. Wartość ta zależy od rangi przedmiotu.

Ranga przedmiotu Liczba esencji
VI 3
VII 3
VIII 5
IX 6
X 7
XI 8
XII 10


Powrót do strony głównej