Instancja

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to lokacja na której drużyna jest sama i nie spotka żadnych innych graczy. Inaczej mówiąc każdy wchodzący zostaje przeniesiony do własnego świata i nie jest możliwa żadna interakcja z inną drużyną czy osobą.

Najczęściej są to miejsca, w których występują Bossowie lub są związane z wykonywaniem zleconego przez NPC zadania. Instancje oznaczone są symbolem kłódki.

W przypadku gdy kilka osób znajdujących się w jednej drużynie przeniesie się do danej instancji, po najechaniu myszką na kłódkę wyświetla się nick gracza, którego instancja została wczytana, co w przypadku wykonywania zadań przeważnie decyduje, która osoba będzie je w danej chwili miała możliwość wykonać.

Przyzywanie graczy na instancje.

Począwszy od aktualizacji 1.28 istnieje możliwość przyzwania gracza na instancję w miejsce osoby, która ją opuściła (wylogowała się). Mechanizm przywołania działa tak, że osoba przywoływana zajmuje miejsce ostatniej osoby z instancji, która wylogowała. Jeśli na instancję wejdą osoby A, B i C, wyloguje osoba B, a potem C, a przywoła się osobę D, to osoba B będzie miała instancję, a osoba C już nie.

Zasady przyzywania graczy na instancje są następujące:

 • za opłatą (koszty są różne w zależności od instancji),
 • z tej możliwości można skorzystać maksymalnie jeden raz podczas jednej wyprawy na bossa, także podczas dojścia do bossa (jeśli jest ono również instancją),
 • jeśli instancja jest płatna, to płaci przywoływany (koszty wejścia - złoto, przedmioty itp.) i przywołujący (koszt przywołania),
 • jeśli instancja jest darmowa, płaci tylko przywołujący,
 • jeśli przywołamy kogoś na miejsce “zaginionego” towarzysza, to on nie będzie miał już powrotu na tę instancję,
 • zaproszenie do znalezienia w opcjach ‘platynowych’,
 • niektóre instancje są wykluczone ze względu na mechanikę gry lub łatwy dostęp instancji,
 • żeby móc być przywołanym, trzeba być na żółtym lub zielonym polu, poza instancją questową, prologiem, jailem oraz spełniać warunki danej instancji (na przykład zadanie),
 • przyzwanie może być zainicjowane 5 minut po tym, gdy gracz, który ma być zastąpiony opuścił grę,
 • warunkiem przyzwania jest wylogowanie jednego z graczy, który był obecny na instancji,
 • miejsce wylogowania nie ma znaczenia (na instancji lub poza nią),
 • przywołanie działa także na instancjach wielopoziomowych takich jak na przykład Aqua Regis,
 • jeśli na instancji wystąpi następująca sytuacja - gracz A wyjdzie z instancji, gracz B wyloguje na instancji a gracz C zostanie przywołany, to gracz C zajmie slot gracza B a nie gracza A.


Lista instancji, na które można przyzwać gracza, wraz z wymaganiami:


Przywolywanie instancje.jpg


Powrót do strony głównej