Modyfikacja sprzętu

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W sprzęcie można dokonywać różnego rodzaju modyfikacji. Wymagają one zazwyczaj określonych składników, które należy kupić lub wytworzyć. Obecnie dostępne modyfikacje to:

 • Ulepszanie sprzętu
 • Zmiana wyglądu i koloru
 • Przetapianie Rzadkich Przedmiotów
 • Ładowanie ekwipunku

Ulepszanie

Okno ulepszania

Możliwe jest dodawanie statystyk wybranemu itemowi poprzez jego ulepszenie. Aby ulepszyć dowolny sprzęt potrzebne są następujące składniki:

Jeśli posiadamy wszystkie niezbędne składniki należy udać się z nimi do Kowala Woberga w Trentis, Zohara w Alarilu lub Borghildy w Górach Koldów, aby z ich pomocą ulepszyć sprzęt.

Powodzenie Ulepszenia

 • Ulepszenie +1 - 95% szansy (97%)
 • Ulepszenie +2 - 85% szansy (95%)
 • Ulepszenie +3 - 75% szansy (85%)
 • Ulepszenie +4 - 65% szansy (75%)
 • Ulepszenie +5 - 50% szansy (60%)
 • Ulepszenie +6 - 40% szansy (50%)
 • Ulepszenie +7 - 30% szansy (40%)
 • Ulepszenie +8 - 20% szansy (30%)
 • Ulepszenie +9 i wyżej - 10% szansy (20%)

Standardowa szansa ulepszenia

Szansa ulepszenia z dodatkiem Esencji


 • Zwiększenie szansy powodzenia ulepszenia - możliwe jest poprzez dodanie kolejnego składnika w trakcie ulepszania - Esencji. Zwiększa ona powodzenie udanego ulepszenia o 10% (prócz ulepszenia na +1, gdzie zwiększa szanse powodzenia o 2%)
 • Ryzyko utraty wszelkich ulepszeń - Sprzęt posiada swoją, wyrażaną w procentach, wytrzymałość. Jeśli nie uda się ulepszenie sprzętu, wytrzymałość pokazuje jaka jest szansa na to, że wcześniejsze ulepszenia przetrwają i nie wyzerują się.
 • Szansa na podwójne ulepszenie - Jest 2% szansa, że nasza broń zamiast o 1 zostanie ulepszona o 2 punkty.
 • Bonusowe statystyki za ulepszenia - przedmiot może otrzymać dodatkowe punkty statystyk po przekroczeniu danego poziomu ulepszenia. Ilość dodatkowych statystyk oraz wartość bonusu zależy od rodzaju użytej flaszy. Wyjątkiem są flasze niszczenia, które zawsze dadzą +3 obrażenia do broni, na każdym poziomie ulepszenia. Zależność prezentuje tabela:
Ulepszenie Flasze małe Flasze średnie Flasze Duże
+1 1 1 1
+2 1 1 1
+3 1 1 1
+4 1 1 1
+5 1 1 1
+6 1 1 2
+7 1 2 2
+8 2 2 3
+9 2 2 3
+10 2 3 4
+n 2 3 4


Zmiana wyglądu i koloru

Posiadając odpowiednie składniki i zmysł artystyczny możemy dopasowywać ubiór postaci zgodnie z naszymi preferencjami.

UWAGA!!! Jeśli użyliśmy pierw pigmentu na danym przedmiocie, by zmienić mu barwę, a następnie pragniemy grafikę przefarbowanego sprzętu nadać innemu przedmiotowi, to wraz ze zmianą kształtu zostanie przywrócony pierwotny kolor!!!

Zmiana wyglądu

Okno zmiany wyglądu

Aby dokonać całkowitej zmiany w wyglądzie postaci, należy zakupić Morph (obecnie dostępny u Kowala Woberga w Trentis, Zohara w Alarilu lub u Borghildy w Górach Koldów). Umieszczamy go w oknie składników do modyfikacji sprzętu, dzięki czemu w górnej części pojawią się dwa okna. W lewym oknie umieszczamy sprzęt, który chcemy, by zmienił swój wygląd, a w prawym oknie sprzęt, którego wygląd chcemy uzyskać na przedmiocie pierwszym. Należy pamiętać, że można zmieniać wygląd tylko w zakresie danego rodzaju ekwipunku z zachowaniem podziału na broń 1- i 2-ręczą (magiczną i nie magiczną) oraz nie można sprawić, by broń otrzymała grafikę od butów.

UWAGA!!! Przedmiot znajdujący się w prawym oknie po zmianie wyglądu ulega nieodwracalnemu zniszczeniu!!!

Aby dokonać zmiany wyglądu musimy posiadać:

 • Sprzęt, któremu grafikę chcemy zmienić.
 • Sprzęt, z którego grafika będzie pobierana.
 • Złoto.
 • Morph.

Zmiana koloru

Okno zmiany koloru

Zmiany koloru dowolnego przedmiotu możemy dokonać u Kowala Woberga w Trentis, Zohara w Alarilu lub u Borghildy w Górach Koldów. U nich też zakupimy Pigment, który pozwoli nam nadawać sprzętowi wybrany przez nas kolor. Po umieszczeniu w oknie modernizacji składników ukażą się nam w górnej części wskaźniki, których przesuwanie dopasuje kolor do naszych oczekiwań. Należy pamiętać, że nie ma sensu zmieniać koloru w ekwipunku, który nie jest widoczny podczas walki i przemieszczania się postaci.

Aby dokonać zmiany koloru musimy posiadać:

 • Sprzęt, któremu kolor chcemy zmienić.
 • Złoto.
 • Pigment.

Przetapianie Rzadkich Przedmiotów

Okno przetapiania przedmiotu

Każdy z Rzadkich Przedmiotów i Setów można przetopić na Esencje, która jest później potrzebna do ładowania niektórych przedmiotów i zwiększa szanse na powodzenie ulepszeń. Należy pamiętać, że tylko Rzadkie Przedmioty i Sety można przetopić. Aby dokonac przetopienia musimy także posiadać Ekstraktor, który pozyskać można jedynie za złoto od Kowala Woberga, Zohara i Borghildy. Ilość potrzebnych ekstraktorów i pozyskanej Esencji zależy od rangi i stanu przedmiotu przetapianego.

Aby dokonac przetopienia musimy posiadać:

 • Rar, który chcemy przetopić UWAGA!!! Dany rar ulega nieodwracalnemu zniszczeniu!!!
 • Ekstraktor

Pozyskiwanie Esencji

Ranga przetapianego przedmiotu Ilość pozyskanej Esencji z: Bonus za dodanie inhibitora*
Rara uszkodzonego Rara nieuszkodzonego Rara naprawionego
I - III 1 1 1 +30%
IV 1 1 1 +30%
V 4 4 4 +30%
VI 8 8 8 +30%
VII 15 15 15 +30%
VIII 30 30 30 +30%
IX 40 40 40 +30%
X 55 55 55 +30%
XI 80 80 80 +30%
XII 120 120 120 +30%

*Dodany inhibitor musi być odpowiedni dla danej rangi (lub lepszy).

Ładowanie ekwipunku

Okno ładowania sprzętu

Przedmioty Epickie i Psychorary, by móc działać w pełni i dawać swojemu właścicielowi pełną siłę muszą być co jakiś czas ładowane. W tym celu należy w oknie ulepszania sprzętu umieścić danego Epika lub Psychorara, oraz Esencję wraz z Manamerem. Każde doładowanie pochłania odpowiednią ilość (1-9) Esencji i jeden Manamer odnawiając przy tym część ładunku Epika lub Psychorara. Dla zwiększenia efektu można dodać także inhibitor dopasowany do przedmiotu lub lepszy. Doładowania można dokonać u Kowala Woberga, Zohara, Borghildy i Versteina.

UWAGA!!! bez dodania inhibitora niemożliwe jest naładowanie przedmiotu w 100%


Aby naładować przedmiot potrzebujemy:

 • Przedmiot, który można ładować
 • Manamer
 • Odpowiednia ilość (1-9) Esencji


Powrót do strony głównej