Gildie

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gildie

Nawet najsilniejszy wojownik nie ma szans, przeciwko całej armii chłopów, dlatego ważnym jest, by nie tułać się samemu po świecie, lecz gromadzić się i wraz ze współtowarzyszami stawiać czoła przeciwnościom losu. Od zawsze wiadomo, że w grupie raźniej i bezpieczniej, o czym można się także przekonać w świecie Taernu.

Jak stworzyć gildię, lub stać się jej członkiem?

Okno tworzenia gildii

Aby stworzyć gildię należy w pierwszej kolejności osiągnąć minimum 30 poziom doświadczenia, a następnie udać się do Wilanda stojącego na Podzamczu i wziąć od niego przedmiot Gildie. Z danym przedmiotem udajemy się do jednego z trzech NPC, by wykonać zadanie umożliwiające stworzenie gildii pod ich patronatem:

Po wykonaniu interesującego nas zadania możemy stworzyć gildię, uiszczając przy tym opłatę 600 000 złota, lub 200 000 złota i 200 platyny.

 • W przypadku chęci zmiany nazwy gildii, Kanclerz powinien kliknąć ikonę koła w panelu gildii. Zmiana nazwy gildii będzie nas kosztowała 200 platyny - środki te są pobierane ze skarbca gildyjnego a nie z postaci gracza.


Ikona u gracza zaproszonego

Aby przystąpić do już istniejącej gildii należy zgłosić swoją kandydaturę w zakładce Aktualności (u góry ekranu), w dziale Rekrutacje, lub w odpowiednim dziale na forum. Przyłączenie nowego członka do gildii kosztuje 20 000 złota. Jeśli zostaniemy zaproszeni w górnej części ekranu pojawi się ikonka trąb, na którą trzeba kliknąć, by odrzucić, lub przyjąć zaproszenie

Wady i zalety

Gildie służą formalizacji tworzących się grup, dając przy tym wiele udogodnień na graczy znajdujących się w obrębie jednej gildii. Są to:

 • Czat gildyjny, do którego dostęp mają tylko członkowie danej gildii, co usprawnia komunikację.
 • Możliwość wykupowania działek i budynków, które dodają wiele bonusów i wygód, m.in.
  • Dostęp do petów gildyjnych, które są silniejsze od przeciętnych.
  • Możliwość teleportacji do gildii i z gildii w różne miejsca.
  • Bonusy do statystyk.

Niestety wróg nie śpi, a będąc w gildii jesteśmy lepiej widocznym celem dla naszych wrogów, więc bycie w gildii ma także negatywne strony:

 • Podczas trwającej wojny inne gildie mogą atakować nas nawet na żółtych polach.
 • Rozwój gildii jest bardzo drogi i wymaga poświecenia wiele czasu i złota od graczy.

Prestiż i Honor

Prestiż

Zdobywanie prestiżu jest priorytetem każdej gildii. Każdy członek gildii indywidualnie gromadzi prestiż, po czym jest on dodawany na konto gildii. Odchodząc z gildii zabieramy ze sobą tylko prestiż za poziom, reszta prestiżu zdobytego podczas pobytu w gildii pozostaje w gildii. Prestiż to czynnik odpowiedzialny, za miejsce gildii w rankingu, pozwala na kupowanie działek, oraz budowę i rozwijanie budynków gildyjnych.

Prestiż zdobywa się:

 • Wykonując zlecenia
 • Zabijając bossy
 • Dropiąc rary
 • Wygrywając wojnę
 • Zdobywając kolejne poziomy
 • Przyjmując do gildii nowych graczy (prestiż wyliczany jest na podstawie poziomu przyjętego gracza)

Uwaga! Po osiągnięciu wysokiej ilości prestiżu w gildii, prestiż za zlecenia, questy, bossy i rary jest dodawany w minimalnej ilości, bądź wcale.

Prestiż traci się:

 • Przegrywając w wojnie
 • W przypadku odejścia gracza z gildii (utracony prestiż wyliczany jest na podstawie poziomu opuszczającego gildię gracza)

Na ilość zdobywanego / traconego prestiżu wpływa:

 • Ilość prestiżu w gildii - po przekroczeniu 12 000 jego zdobywanie pokojowymi metodami staje się coraz wolniejsze (nie ma wpływu na prestiż za wygranie wojny).
 • Prestiż wrogiej gildii - jeśli takowa posiada mniej, niż 75% ilości naszego prestiżu, to walcząc z nią zdobywamy go mniej.
 • Honor - ujemny może zmniejszyć zdobywany prestiż, natomiast dodatni daje do niego dodatkowy bonus.

Honor

Honor określa charakter gildii, oraz sposób toczenia wojny z innymi gildiami. Może stanowić wspaniały pretekst do wojny. Ujemny może zmniejszać, a dodatni zwiększać ilość zdobywanego prestiżu.

Honor zdobywamy:

 • Atakując członków wrogiej gildii, których suma poziomów w drużynie nie odbiega znacznie od sumy poziomów naszej drużyny, lub która jest wyższa od naszej.
 • Wykonując niektóre ze zleceń otrzymujemy Honor w ramach nagrody.

Honor tracimy:

 • Atakując członków wrogiej gildii, których suma poziomów w drużynie jest dużo niższa, a zaatakowani gracze niemal pozbawieni są szansy wygranej.

Zarządzanie gildią

Panel gildii

Aby wejść w widok swojej / cudzej gildii należy wyszukać daną gildię w rankingu, lub kliknąć na nazwę gildii w widoku drużyny gracza. W widoku gildii znajdziemy zakładki:

 • Aktualności - znajdziemy tu tablice ogłoszeń, stan surowców, oraz listę gildii, z którymi prowadzone są wojny i sojusze.
 • Zespół - znajdziemy tu listę członków gildii wraz z ich rangami, prestiżem, honorem, profesją i poziomem. Tu także dodaje się nowe osoby do gildii.
 • Forum - członkowie gildii zamieszczają tutaj różne informacje, którymi chcą podzielić się z innymi - dostępne tylko dla członków danej gildii.
 • Tablica - tu gildie zapisują informacje dostępne tylko dla członków danej gildii.
 • Historia - znajduje się tu lista wszelkich zmian dokonywanych w gildii. Lista ta jest podzielona na wojny, składniki, zespół, budynki.

Wojny i sojusze

Po wejściu w zakładkę gildii w opcji aktualności kanclerz ma możliwość zadeklarowania chęci wojny innej gildii, lub kilku gildiom. Wpierw należy ustalić warunki wojny, a następnie wysłać daną ofertę do kanclerza (kanclerzy) innej gildii. Wojna rozpoczyna się w momencie, gdy wszystkie strony zgodzą się na dane warunki. Punkty wojenne zdobywane są za wszystkie walki gildyjne. Punkty są przyznawane za zabicie przeciwnika oraz bonus za wygraną walkę. Należy jednocześnie pamiętać, że bez względu na wybór warunków wojny, walki honorowe są wyżej punktowane (zakres od 20k do 1mln).Gracze otrzymują automatycznie wskaźniki (zielony = sojusznik, czerwony = wróg). Wojna toczy się do określonego limitu punktów lub poddania całego sojuszu.

Sama wojna polega na zabijaniu członków wrogiej gildii wszędzie, gdzie to możliwe. Obowiązują jednak pewne ograniczenia w atakowaniu:

 • W przypadku wojny honorowej nie można zaatakować gracza / graczy, jeśli suma poziomów w naszej grupie jest o ponad 20% wyższa, niż suma poziomów drużyny przeciwnej (poziomy aktywnych petów także są liczone). Przykładowo gracz z poziomem 100 może zaatakować tylko drużynę, w której suma poziomów graczy wynosi od 80 do MAX. Dwaj gracze z poziomami 100 i 80 mogą atakować tylko grupy, w której suma poziomów wynosi od 144 do MAX.
 • Nie można atakować członków wrogiej gildii, którzy nie odczekali minimum 5 minut od ostatniej walki (warunek nie obowiązuje na czarnym polu).
 • Nie można atakować członków wrogiej gildii, którzy znajdują się na zielonych polach.

Opcje wojny

 • Wojna otwarta - wybór formy wojny. Zaznaczenie pozytywne (zielony) przy opcji otwarta będzie skutkowało możliwością zaproszenia (dodawania) kolejnych gildii do trwającej wojny. Innymi słowy, będzie można dołączać do wojny po jej rozpoczęciu. W przypadku zaznaczenia negatywnego (czerwony) skład gildii rozpoczynającej wojnę nie będzie mógł ulec modyfikacji.
 • Czas wojny - czas wojny w dniach (opcja niedostępna).
 • Maks punktów - ustalenie progu wymaganej ilości punktów do wygrania wojny. Punkty są przyznawanie za zabijanie członków wrogiej gildii + bonus za wygranie całej walki.
 • Wojna honorowa - określenie, czy podczas wojny będą wymagane jedynie walki honorowe. (suma poziomów ekipy atakującej nie może być większa niż 20% od sumy poziomów drużyny atakowanej, poziomy aktywnych petów także są wliczane).
 • Dołączanie - określenie, czy członkowie gildii mają mieć możliwość dołączenia do już rozpoczętych walk w trakcie ich trwania.
 • Złoto / platyna / prestiż - W tym polu wpisujemy stawkę w złocie, platynie i procentową ilość prestiżu o jaki będzie toczyła się wojna. Należy pamiętać, że podane stawki muszą znajdować się w siedzibie gildii. W wypadku wygranej cała pula dzielona jest po równo między zwycięskie gildie.


Po ustaleniu danych opcji mamy możliwość ich zapisania, bądź anulowania i ponownego ustawienia. Gdy wszystkie warunki zostaną ustalone kanclerze gildii mają możliwość:

 • Akceptacji (ikona uściśniętych dłoni).
 • Negocjacji nowych warunków (ikona kciuka skierowanego w dół).
 • Wycofania się z chęci udziału w wojnie (ikona pękniętego miecza).
 • Poddania się - opcja dostępna dopiero po rozpoczęciu wojny (ikona białej flagi).

Zespół

Zakładka aktywna po rozpoczęciu wojny. Znajduje się tam lista wszystkich graczy uczestniczących w wojnie. Ranking zdobytych przez nich punktów, uzyskany honor, oraz licznik zabitych osób i własnych śmierci.

Bitwy

Zakładka niedostępna

Historia

Historia wojen gildyjnych. Opis skrótowy wszystkich toczonych przez daną gildię wojen.

Rangi

Rangi określają status gracza w gildii, oraz dają specjalne uprawnienia. Rozporządzając zasobami gildyjnymi można ustalić ile z nich przysługiwać będzie której randze.

 • Kanclerz
 • Strateg
 • Generał
 • Kapitan
 • Taktyk
 • Dowódca
 • Legionista
 • Żołnierz
 • Kadet
 • Aspirant

Siedziby Gildyjne

Po stworzeniu gildii możemy ją wzmocnić i rozbudować, jednak w tym celu musimy pierw wykupić działkę, aby dostać się na działki, aby tego dokonać:

 • Musimy posiadać 20 000 prestiżu i 10 000 000 złota, lub 5 000 000 złota i 1 000 platyn.
 • Musimy udać się do jednego z Konwojentów - koło areny w Trentis, przy Karczmie w Alarilu, przed Wioską Koldów lub na posterunku W Garnizonie Dmorther
 • Powinniśmy pojawić się w obiecującej krainie, zostaje nam wybrać odpowiednią działkę - jeśli nie jest zajęta.

Kiedy wejdziemy już w podgląd naszej siedziby, pojawia nam się niezbyt imponujący widok pustej przestrzeni, którą zapełniać będziemy stopniowo budynkami.

Surowce do rozbudowy gildii

Mamy kilka rodzajów surowców i można je pozyskać na wiele sposobów, a każdy z nich ma określony poziom trudności. Sposoby trudniejsze, przeznaczone dla graczy z wyższymi poziomami są bardziej wydajne, lecz często wiążą się z ryzykiem, dlatego najbezpieczniej jest wybrać się na wspólne gromadzenie surowców z innymi członkami gildii.

* Poziom sugerowany

Budynki Gildyjne

Na wykupionej przez nas działce możemy rozpocząć budowę budynków gildyjnych. Każdy z nich służy różnym celom, lecz wszystkie mają za zadanie poprawić jakość gry członkom gildii. Będąc na działce można śmiało jeździć wszędzie kursorem, kiedy najedziemy w miejsce w którym może stanąć budynek, pojawia nam się jego przezroczysty obraz. Zanim go wybudujemy musimy mieć odpowiednią liczbę prestiżu, złota, oraz surowców. Posiadanie platyny w gildyjnym skarbcu bardzo się przydaje, czas budowy danego budynku skracany jest o 50 % oraz koszt surowców są obniżone o 30 % .

Warownia

Metalurg

Fabryka kryształów

Tartak

Kamieniarz

Klatki

Świątynia błogosławieństw

Wieża teleportacji

Ulepszanie budynków

Mimo tego że budynki pierwszego poziomu wydają się fascynujące, ich ulepszone wersje mogą dostarczyć nam wiele więcej zabawy, nowych opcji i co najważniejsze znacznie ułatwią życie.

 • Aby ulepszyć budynek trzeba posiadać odpowiednią ilość surowców oraz złota i prestiżu, przy niektórych budynkach np. świątyni błogosławieństw, trzeba posiadać ulepszoną siedzibę gildii.
 • Kiedy spełniamy wszystkie warunki, czy też chcemy sprawdzić jakie one są najeżdżamy kursorem na wybrany budynek, u podstawy budynku powinno nam się pojawić U i 8 krateczek.
 • Klikamy na to i wyskakuje nam okienko budowania. Dalej sprawa jest już prosta, a po minięciu czasu potrzebnego na budowę możemy cieszyć się lepszym budynkiem.

Podatki

Podatek dla działek gildiowych wynoszący 10k*poziom warowni złota dziennie. Jeżeli dług gildii urośnie do 30 krotności opłaty dziennie to gildia bezpowrotnie traci działkę (ma to na celu zwolnienie miejsc na działki przez nieaktywne gildie)

Pety Gildyjne

Pety gildyjne zakupujemy w budynku Klatki, aby tego dokonać trzeba mieć odpowiedni poziom budynku, odpowiedni poziom postaci i pieniądze. Należy również zadbać, by uprawniony członek gildii udzielił nam możliwości kupna takiego peta. Każdy pet wykupowany jest za prywatne zasoby gracza i może on być użyty tylko przez niego, kupuje się go jednorazowo, a jeden gracz może posiadać tylko po jednym pecie z każdej klatki. Jeżeli zakupiliśmy peta, należy pamiętać o karmieniu go. Koryto petów jest wspólne, więc każdy członek gildii karmi rówocześnie wszystkie pety.

Czas leczenia peta

 • W przypadku śmierci peta w walce, wraca do klatki, gdzie leczy się przez 4 godziny.
 • W przypadku odejścia z gildii pet zostaje nam odebrany i zwracany dopiero, jeśli ponownie dołączymy do jakiejś gildii (czas leczenia peta trwa wtedy 4h).
 • W przypadku śmierci peta z głodu, wraca on do klatki, gdzie leczy się przez 24 godziny.
 • Jeżeli w klatkach nie ma miejsca lub prestiż danej gildii spadnie poniżej wymaganego poziomu - pet będzie się leczył 24 godziny
 • Jeżeli odeślemy peta gildyjnego, będzie on się leczył przez 72 godziny

UWAGA: Jeżeli czas leczenia przekracza standardowy (4h) to cena wskrzeszenia peta jest liczona x2

Pierwsza klatka

Druga klatka

Trzecia klatka

Prywatne klatki

Klatkę prywatną zakupujemy w budynku Klatki, aby tego dokonać trzeba mieć maksymalny poziom Warowni i budynku Klatek oraz pieniądze. Koszt zakupu prywatnej klatki to: 800 platyny (1 klatka), 2000 platyny (2 klatka) oraz 4000 platyny (3 klatka). Każda klatka jest wykupywana za prywatne zasoby gracza i może być używana wyłącznie przez niego, kupuje się ją na stałe, a jeden gracz może posiadać kilka prywatnych klatek. Należy również dodać, że w przypadku gdy prestiż gildii spadnie poniżej poziomu wymaganego do utrzymania budynków na poziomie maksymalnym, wówczas gracz może chwilowo stracić dostęp do prywatnej klatki.

Sposób kupowania klatki

Aby wykupić prywatną klatkę gracz powinien wejść do budynku Klatki i kliknąć w lewy górny róg na cyfry z ilością wolnych i zajętych miejsc przez pety gildyjne. Wówczas pojawi nam się nowe okno z podaną kwotą w platynie (cena wykupu klatki) oraz opcjami: montuj, wymontuj, osadź, opróżnij.


Powrót na stronę główną