Regulamin Wiki Taern

Z Taern Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 26.10.2011

Użytkownik zamieszczając materiały na stronie wiki oświadcza, że ma do nich prawa autorskie, lub zgodę ich właściciela i zgadza się na przechowywanie danych materiałów na stronie wiki, oraz rozpowszechniania ich przez innych użytkowników i administracje w celach związanych z grą The Pride of Taern. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie informacje. Dodając nowe informacje użytkownik ma obowiązek upewnić się, czy są one aktualne i zgodne z prawdą. Na stronie wiki obowiązuje język polski z zachowaniem jego poprawnej i klarownej formy. Tworząc, lub edytując już istniejące tematy użytkownik zobowiązany jest robić to w sposób czytelny, zrozumiały, oraz zgodny ze standardami przyjętymi przez administracje.


Zabranione jest:

 • Spomowanie i floodowanie.
 • Powielanie tematów.
 • Usuwanie stron, o ile użytkownik nie jest ich autorem, lub nie posiada zgody autora.
 • Stosowanie słów powszechnie uważanych za obsceniczne / obraźliwe / urażające ludzką godność / wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****", pozornych literówek itp.).
 • Reklamowanie innych portali, for oraz gier.
 • Wklejanie linków zawierających treści niezwiązane z grą The Pride of Taern.
 • Opisywanie scen erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.
 • Celowe umieszczanie mylnych / nieprawdziwych informacji.
 • Propagowanie treści niezgodnych z prawem (pornografia, kradzieże- piractwo komputerowe, narkotyki, etc.), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów.
 • Podszywanie się pod administrację gry/forum/wiki Taernu.
 • Umieszczanie materiałów bez zgody ich autora.
 • Tworzenie konta o nazwie wulgarnej / nieprzyzwoitej.
 • Celowe ukrywanie części informacji, oraz manipulowanie nią.
 • Umieszczanie materiałów nieakceptowanych przez administracje.
 • Rozpowszechniania wśród innych osób niebędących członkami administracji stron, o treści niezgodnej z regulaminem.

Każdy użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania zasad netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). W przypadku złamania regulaminu administracja , oraz osoby przez nią uprawnione mają prawo edytować, lub kasować wkład użytkownika i / lub nałożyć karę bana. Do każdego przypadku złamania regulaminu kara przydzielana jest indywidualnie. W przypadku wykrycia treści łamiących zasady regulaminu użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt administracji.


Administracja zastrzega sobie prawa do:

 • Edycji / kasacji wkładu użytkownika bez uprzedniego poinformowania go o tym.
 • Edycji wkładu użytkownika w celach estetycznych i zachowania spójności i czytelności strony.
 • Zmiany regulaminu.
 • Wykorzystywania materiałów umieszczonych przez użytkowników, oraz rozpowszechniania ich w celach związanych z grą The Pride of Taern.
 • Umieszczania plików cookies (ciasteczek) na przeglądarce użytkownika poprawnego działania strony.
 • Uznania materiału umieszczonego przez użytkownika jako niepożądanego i edycji / usunięciu go wraz z zakazem jego ponownego umieszczania.
 • Zaprzestania świadczenia usług związanych ze stroną Wiki Taern.
 • Blokowania edycji, oraz dostępu do określonych tematów.


Rejestrując się na stronie wiki użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są zgodne z prawdą, oraz, że posiada ukończone 18 lat, lub zgodę rodzica / opiekuna prawnego. Użytkownik przy rejestracji i każdym logowaniu zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią regulaminu, oraz oświadcza, że akceptuje zawarte w nim warunki.